Splošni pogoji poslovanja

Uporabnik, za katerega se smatra oseba, ki obišče spletni portal fitness-info.si oz. se uspešno registrira s pomočjo registrirnega obrazca, se strinja z naslednjimi pogoji uporabe ter splošnimi določili:

Spletni portal fitness-info.si je izključni lastnik celotne vsebine ki je kadarkoli objavljena na spletnem portalu.

Uporabnik spletnega portala se strinja, da vsebine ter podatkov o ostalih uporabnikih ne bo zlorabljal za nadaljnje posredovanje tretjim osebam, ter bo spoštoval splošna določila navedena v spodnjih odstavkih.

Upravljalec spletnega portala fitness-info.si se strinja, da bo z podatki uporabnikov ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1 ). Ob enem pa poudarja, da ne prevzema odgovornosti ob morebitnem vdoru tretje osebe v bazo zbranih podatkov. Posredovanje podatkov tretjim osebam se bo posluževal le v primeru, ko bo potrebno za namen pravilnega delovanja sistema oz. kadar bo šlo za posredovanje podatkov pristojnim organom in bo za to obstajala zakonska podlaga.
Upravljalec spletne strani ima izključno pravico iz spletnega portala odstraniti neprimerno ter žaljivo vsebino, ki jo objavijo uporabniki. Uporabnika o tem sočasno tudi obvesti. V kolikor uporabnik žaljivo ter neprimerno vsebino, kljub opozorilu nadaljnje objavlja, ima upravljalec pravico, da uporabniku onemogoči dostop za nadaljnje objavljanje vsebin.

Vsebina, ki je objavljena na spletnem portalu fitness-info.si ni le izključno vsebina, ki jo pripravi upravljalec, temveč vsebino tvorijo tudi uporabniki. Ob tem upravljalec poudarja, da za vsebino, ki bi kadarkoli lahko škodovala tretjim osebam, ne odgovarja.
Uporabnik je dolžan skrbno ravnati s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga določi ob registraciji. Za kakršnokoli zlorabo uporabniškega imena ter gesla upravljalec ne odgovarja, je pa dolžan ukrepati nemudoma, na dobi pisno obvestilo o zlorabi s strani uporabnika.
Ob zaznavi kakršnega koli komercialnega delovanja uporabnika na spletnem portalu je upravljalec upravičen do odstranitve komercialne vsebine ter opozorila uporabnika. V kolikor uporabnik komercilano vsebino, kljub opozorilu nadaljnje objavlja, ima upravljalec pravico, da uporabniku onemogoči dostop za nadaljnje objavljanje vsebin.

Upravljalec ima pravico do kakršnihkoli sprememb na spletnem portalu ali do začasne prekinitve portala brez predhodne najave ali kasnejšega pojasnila uporabnikom. Prav tako ima upravljalec pravico do sprememb splošnih pogojev, brez predhodnega obvestila. Vsaka nadaljnja uporaba portala se smatra za sprejem spremenjenih pogojev.

Upravljalec poudarja, da je oglaševanje katerekoli pridobitne dejavnosti brez predhodnega dogovora strogo prepovedano, Za komercialno oglaševanje se šteje odpiranje tem oz. objavo gradiva, ki so namenjene promociji podjetja ter njihovih izdelkov in storitev. Upravljalec si pridržuje pravico, da sam presodi kaj se šteje za oglaševanje in kaj ne, ter, da sporne prispevke izbriše oz. cenzurira.
Kakršna koli vprašanja, pobude ali predloge lahko tako registrirani kot tudi neregistrirani uporabniki posredujejo na elektronski naslov info@fitness-info.si